فروردین ماه 1387

پیام نیلوفر کبود

شمارة 109 فروردین ماه 1387

 

اعلام برنامة ماهانه

پنجشنبه 1/1/87  - برنامة زیارتی اهل قبور

پنجشنبه 8/1/87    برنامة اردویی دیدار با خانوادة محترم شهدا (حرکت از مقابل بیت الزهرا (س) رأس ساعت 4.5 بعد از ظهر)

پنجشنبه 15/1/87    مباحث اعتقادی نیایش

در بیت الزهرا (س)

پنجشنبه 22/1/87    مباحث اعتقادی نیایش در بیت الزهرا (س)

پنجشنبه 29/1/87    مباحث اعتقادی نیایش در بیت الزهرا (س)

 

------------------------------------------------------------------

قلب سلیم

قلب سلیم عبارت از آن قلبی است که در آن غیر خدا نباشد، و از شک و شرک خالص باشد، و اعراض از دنیا که مورد سفارش بلیغ اولیاء خدا است برای آن است که قلوب از دنیا فارغ شوند و مهیای آخرت که به حقیقت مقام لقاءالله است شوند؛ بلکه تمام شرایع و ادیان و تمام احکام و اخلاق و معاملات و بدایات و نهایات و ارتیاضات برای تهیّه حصول لقاءالله است. و آن مقصد اصلی از همه چیز است، و تسلیم به حقیقت کامله، کفیل همه این معانی تواند بود.

درس عرفان در محضر حضرت امام (ره)

 

------------------------------------------------------------------

 

همه در عید به صحرا و گلستان بروند                             منِ سر مست ز میخانه کنم رو به خدا

عید نوروز  مبارک به  غنی و  درویش                              یار  دلدار!   ز بت خانه دری  را بگشا

قطعه ای از غزلیات حضرت امام ره

 

------------------------------------------------------------------

 

به نام خدا

میوه ها تا کوچک اند و به رنگ درخت، خام اند و تا خام اند بی مزه اند و نه طعمی خوش داشته و نه رایحه ای خوش، و از سویی بها و ارزشی ندارند و از دیگر سوی درخت را سخت چسبیده و به راحتی از آن برکنده نمی شوند.

اما همین که بزرگ می شوند دست از خامی کشیده و رنگ خود را از درخت جدا می سازند، درست مثل پرتقال که هرچه بزرگ و بزرگتر شده، طلایی تر می شود و اینجاست که آبدارتر، خوشگوارتر و خوش طعم تر شده و قیمت و ارزش بیشتری می یابد.

و این جهان چیزی شبیه همان درخت است.

این جهان همچون درخت است  ای کرام مولوی

و ما همچون میوه های خام بوده که از سرخامی و ناپختگی خود را هم رنگ دنیا ساخته ایم و چون دنیا که مکارّه و فریبنده است، پاره ای از ما نیز همسو و همرنگ شده و مکر و فریب را پیشه خود می سازیم؛

و یا چون دنیا که پست است ما نیز سرسپرده پستی ها می شویم. و در این صورت با دنیا همرنگیم، و تا همرنگیم حقیریم و بی مزه و بی ارزش و از سویی هم وابسته ! اما همین که بزرگ و پخته شویم و رفتار و گفتار و کردارمان رنگ خدایی یابد، بها و ارزش یافته و رفتاری شیرین و دلکش و گوارا از ما سر خواهد زد، و از سویی هم راحت و آسان از دنیا دست کشیده و دل کنده خواهیم شد.

پس هر چه هست در رنگ خدایی است که البته زیباترین رنگ ها ست:

صبغه الله و من احسن من الله صبغه (بقره / 138)

رنگ خدا و چه زیباست رنگ خدا

و رنگ خدا در خٌم است و قرآن خٌم رنگ خداست و این خٌم به ما رنگ می بخشد به شرط آنکه دست از رنگ خود برداریم.

و تو گویی قرآن چیزی همانند مسجد شجره است و افکار و اندیشه ها و خیالات ما همچون جامه هاست  و حرف و رأی و سخن خدا همانند جامه احرام است و همان طور که پیش از پوشیدن جامه احرام باید جامه های خود را از تن بیرون ساخت وگرنه آدمی مٌحرم نشده و به حرم راه نمی یابد، ما نیز باید فکرهای ناصحیح و ناصواب را از خود دور ساخته تا بتوانیم با آراستن خود به حرف های لطیف و زیبای الهی به حرم و حریم امن و آرام و آرامش بخش الهی راه یابیم.

کوتاه سخن آنکه، هم حرف خود و هم حرف خدا نمی شود.

یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن سعدی

همچنان که در مسجد شجره نیز برجامه خود جامه احرام نمی پوشند.

 

------------------------------------------------------------------

 

آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

پیغمبر اکرم (r) در حدیث معروف و مشهور فرمود:

داستان اهل ایمان در پیوند مهربانی و در عواطف متبادل میان خودشان، داستان پیکر زنده است که چو عضوی به درد آید، سایر اعضاء با تب و بی خوابی با او همراهی می کنند.

قرآن کریم دربارة رسول اکرم (r) و کسانی که با اویند و تربیت اسلامی یافته اند می فرماید:

محمّد (r) پیامبر خدا و کسانی که با اویند، بر کافران سخت اند و با یکدیگر مهربان.

در این آیه، هم به ولاء نفیی اشارت رفته و هم به ولاء اثباتی عام؛ و همچنان که قبلاً گفتیم آیات کریمة قرآن ما را متوجّه می کنند که دشمنان اسلام در هر زمان سعی دارند ولاء منفی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی را تبدیل به منفی نمایند؛ یعنی همة سعی شان این است که روابط مسلمین با غیر مسلمین روابط صمیمانه، و روابط خود مسلمانان به بهانه های مختلف از آن جمله اختلافات فرقه ای روابط خصمانه باشد. در عصر خود ما به وسیلة اجانب در این راه فعّالیّت های فراوان صورت می گیرد، بودجه های کلان مصرف می گردد، و متأسفانه در میان مسلمانان عناصری به وجود آورده اند که کاری جز این ندارند که ولاء نفیی اسلامی را تبدیل اثباتی و ولاء اثباتی اسلامی را تبدیل به نفیی نمایند. این بزرگترین ضربتی است که این نابکاران بر پیغمبر اکرم (r) وارد می سازند.

امروز اگر بر مصیبتی از مصیبت های اسلام باید گریست، و اگر فاجعه ای از فاجعه های اسلام بایست خون بارید، این مصیبت و این فاجعه است. امیر المؤمنین علی (u) می فرماید:

شگفتا، شگفتا! به خدا قسم تعجّب و حیرت از اجتماع دشمنان بر گرد باطل، و تفرّق و تشتّت شما از اطراف حقیقتی که در میان شماست، دل را می میراند و اندوه را می کشاند.

خدایا! اسلام و مسلمین را از شرّ این نابکاران محفوظ و مصون بدار، بحقّ محمّدٍ و آلهِ الطّاهرین.

(فرازی از کتاب ولاءهای و ولایت ها)

 

------------------------------------------------------------------

 

حفظ خویشاوندی

شخصی نزد رسول خدا (r) آمد و عرض کرد یا رسول الله! بستگانم با من قطع رابطه کرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده اند آیا من هم با آنها قطع رابطه کنم؟

پیامبر (r) فرمود: با این وضع خداوند نظر رحمتش را از همة شما بر می دارد.

آن مرد گفت: پس چه کنم؟

حضرت فرمود: ایجاد رابطه کن با کسی که با تو قطع رابطه کرده است و ببخش به کسی که تو را محروم ساخته است و عفو کن کسی را که به تو ظلم کرده است. در این صورت از سوی خداوند پشتیبانی در برابر آن ها خواهی داشت.

 

------------------------------------------------------------------

 

هفتة وحدت، میلاد با سعادت رسول اکرم (r) و امام جعفر صادق (u) مبارک باد.

   سه شنبه 6/1/87

------------------------------------------------------------------

 

امام صادق (

/ 0 نظر / 15 بازدید